Vattenprover från november 2017 visar resultatet ”Otjänligt vatten”

Efter att vattenprover från brunnarna Stallet, Holmen och Gilleskären analyserats under november i år, har Eurofins Testlaboratorium meddelat att dessa brunnar har ”otjänlig” vattenkvalitet. Anledningen till det tråkiga resultatet är i nuläget oklart men styrelsen kommer att i fortsatta kontakter med laboratoriet och specialister försöka få en förklaring till problemen. Målet är att hitta lösningar för åtgärder som säkerställer vattenkvalitén i brunnarna.