Fast telefon till Norröra

Många av er som har fast telefoni till Norröra har säkert drabbats av stormen genom träd som fallit över telefonledningar. Jag bor själv på norra Norröra och vi har felanmält vårt abonnemang till Telia. Telia har i februari 2019 meddelat att de inte kommer att reparera telefonledningarna utan erbjuder i stället hemtelefoni och bredband via mobilnätet. Detta kallar Telia ”Framtidens nät”. Berörda bör ha fått utskick från Telia eller den leverantör man har.

Telia erbjuder hemtelefoni och bredband via mobilnätet genom särskilda erbjudanden där router ingår. Vid problem med täckningen kommer Telia att utan extra kostnad montera en yttre antenn på lämpligt ställe på fastigheten. Just nu har Telia brist på routrar varför leveranserna är försenade.

Vi som bor i områden som i stort sett saknar mobil täckning följer detta med intresse. I slutet av april 2019 eller så snart routrar finns tillgängliga har vi utlovats leverans. Första steget blir att testa om routern fungerar utan en yttre antenn. Om detta inte räcker ska vi ta ny kontakt med Telia för montage av yttre antenn. Eftersom vi känner viss skepsis, genom att vi tidigare haft problem med tillräckligt bra hastighet eller kontakt över huvud taget, är det ett tips att påbörja beställning så snart som möjligt om ni vill ersätta er fasta telefon, då det kan ta tid att få telefon och bredband att fungera. När vi har mer erfarenhet av lösningen återkommer vi med mer information. Förhoppningen är förstås att detta ska fungera bra då lösningen är billigare än den tidigare fasta telefonin.

Mer information:

Utöver Telia finns det fler leverantörer av telefoni och bredband med olika erbjudanden. BSN Fiber jobbar vidare på bredbandslösning. Mer från BSN Fiber finns bl.a. att läsa på Facebook https://www.facebook.com/BSNFIBER/

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

http://norrteljenyheter.se/featured/senaste/foljande-telestationer-kommer-att-stangas-under-2019/?fbclid=IwAR2WNj2MmGk8KuPMvK1jYtodWFOiLZQACP8ZxoH_gOqxLWUlKJ9XbNJRS2M