Skärgårdsbesök Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet 20 juli 2019