Fortsatt eldning behövs

Arbetet med att snygga upp på Norröra fortsätter. Styrelsen för samfällighetsföreningen vill tacka alla som dragit ihop och eldat upp ris och kvistar.

Det finns fortfarande mycket ris att elda upp. Färdiga högar att sätta en tändsticka till finns främst i Blötviken/Skutören, vid fotbollsplan och vid Skäret.

Vid Holmenvägen och utefter skogsvägen mellan Sandviken och Mjölkvallen är det mer arbete. Där behövs det kapas grenar och dras ris från avverkningen till högar som går att elda. Alla som kan och vill får gärna bidra till att fortsätta snygga upp efter stormen för ett drygt år sedan.

Länken till kartan nedan ger en ungefärlig bild av de områden som förtjänar lite kärlek och en del arbete.

Eldning Alfrida