Dags att hjälpa valberedningen

Sommaren närmar sig och i juli har samfällighetsföreningen årsmöte där medlemmarna beslutar om föreningens verksamhet, aktiviteter och förtroendevalda. Vid förra årsmötet uppmanade Märta-Lisa Tillema (sammankallande i valberedningen) alla medlemmar att kontakta valberedningen för hjälp med nomineringar. Det finns alltid ett behov av hjälp med förslag på kandidater till olika funktioner för föreningens utveckling och förnyelse. Har ni förslag eller är intresserade själva ska ni meddela detta till valberedningen som då får möjlighet att planera långsiktigt. Utöver detta finns alltid möjlighet att hjälpa till med specifika projekt och uppdrag inom föreningens verksamhet.

Valberedningen som valdes förra årsmötet är:

Märta-Lisa Tillema, Bybacka (sammankallande),

Peter Gerdman, Holmen,

Lars Envall, Byn,

Cathrine Rimdahl Persson, Västernäsörn.

Kontaktuppgifter finns under fliken ”Norröra Samfällighetsförening” – ”Styrelse/förtroendevalda”.

http://www.norrora.se/styrelsen/