Tävlingssegling långa banan den 24 juli 2004

Det var tretton båtar i varierande storlek som deltog. Den minsta var en E-jolle med unge skepparen Rasmus Egnefors och de två största en Östersjö 12:a med Jampe & Doddo Falk och besättning samt en gammal koster med Nisse Larsson & Nanne Karlsson.