2005-07-29
1[16]
Av de tretton ungdomar som tog Simmagistern för 39 år sedan
bor några fortfarande på Norröra, och de ville ta Simborgarmärket.