Avfall 2014

 

Till gästande båtar och besökare på ön
Välkomna till vår ö! Under högsäsong och vid vackert väder är det många som kommer till Norröra. Vid ångbåtsbryggan har vi några soptunnor och ett litet "hemlighus". En enkel service för våra gäster. Hjälp oss att hålla snyggt och rent vid väntkuren, hemlighuset och soptunnorna.

En vädjan
Om soptunnorna är fulla - lämna inte skräppåsar utanför dem. Fåglarna lockas dit, hackar sönder påsarna och sprider avfallet. Var snäll och ta med soporna hem om de inte får plats i någon tunna.

Fastighetsägare
Faktureringen sker fortsättningsvis varje halvår i stället för som tidigare en gång per år.
Insamling av grovsopor och el-avfall är nu en betaltjänst och hämtning sker mot beställning.
Hämtningsveckor 2014 enligt etikett på sopkärlet.


Läs Norrtälje kommuns senaste information om avfallshantering. Det senaste numret av Avfallsnytt kom i dec. 2012.
° avfallsNYTT nr 1 från dec 2012
° avfallsNYTT nr 3 från dec 2011
° avfallsNYTT nr 2 från aug 2011

Grovsopfärjan hämtar vid två tillfällen sommaren 2014

Öar utan fast broförbindelse får besök av en flytande "återvinninscentral".
Eftersom erfarenheterna var mycket goda från tidigare år kommer grovsopfärjan även denna sommar
vid två tillfällen till Norröra och andra öar utan fast landförbindelse i Norrtälje skärgård.
Här kan du se Norrtälje kommuns turlista för sommarens hämtningar på öarna

Datum: Tisdag 24 juni och måndag 4 augusti 2014
Tid:
     Kl. 13.30 - 17.30
Se en bildrapport från sommaren 2011

Slamtömning av öns avloppsbrunnar
Under våren 2011 startade slamtömning av enskilda avlopp på öar utan bro- eller färjeförbindelse i Norrtälje skärgård.
För mer information - läs på Norrtälje kommuns webplats.INGEN insamling av farligt avfall sker under sommaren 2014
Miljöbåten kommer endast vartannat år till Norröra brygga, och besökte oss senast sommaren 2013.

Miljöbåten besökte Norröra den  18 juli 2009°
Miljöbåtens personal hjälper till med sorteringen av det miljöfarliga avfallet.
Läs mer om vad som betraktas som farligt avfall på Norrtälje kommuns webbplats.
Återvinning och kompostering
På Norrtälje kommuns webbplats skrivs en hel del om kompostering av trädgårdsavfall, nedbrytbart hushållsavfall och latrin.
För mer information - Tips och råd till dig som komposterar
.

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida