Analysresultat för tre brunnar 2010

Vid anmärkningar anger man vilken typ av anmärkning det är. Om bedömningen är
h = Hälsomässig
e = Estetisk vilket t.ex. innebär att vattnet inte är helt klart. Det kan vara grumligt eller färgat.
t = Tekniskt vilket t.ex. betyder att man kan få utfällningar på kläder vid tvätt.

För ytterligare förklaringar till nedanstående testresultat läs eller skriv ut på 2 eller 4 sidor.
Laboratorieföretagets Eurofins förklaringar till analysrapportens resultat (PDF 260 kB) 2 sidor
Broschyr med laboratorieföretagets Eurofins förklaringar till analysrapportens resultat ( PDF 200 kB) 4 sidor

Vill du se och läsa detaljerna i rapporten kontakta styrelsen för samfällighetsföreningen.
Brunn nr 10 vid Gillerskären

1. Mikrobiologisk bedömning blev
- Tjänligt med anmärkning på grund av att
-  Totala antalet mikroorganismer är högt (h). Vattnets bakteriehalt kan tyda på läckage av förorenat vatten
    från ytliga jordlager eller otillräcklig vattenomsättning. Vattenkvaliteten kan därför variera med nederbörden.


2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)

- Totalhårdheten (t)
- Kalciumhalten (t)
  Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
- Järnhalten (e, t)
- Manganhalten (e, t) Järn- och manganhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningaroch även påverka
  vattnets lukt, smak och färg.
- Fluoridhalten (h)
  Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.

Brunn nr 9 vid Holmen

1. Mikrobiologisk bedömning blev
- Tjänligt

2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)
- Totalhårdheten (t)
- Kalciumhalten (t)
  Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
- Manganhalten (t) Manganhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningaroch även påverka
  vattnets lukt, smak och färg.
- Natriumhalten (e, t)
- Nitrit (h) På grund av nitrit bör vattnet ej ges till barn under 1 år på grund av viss risk för försämrad
  syreupptagning i blodet.
- Kloridhalten (e, t) Salt (natriumklorid) kan påskynda korrosionsangrepp.
  Indikerar oftast intrång av havsvatten.
- Sulfathalten (t) Kan påskynda korrosionsangrepp
- Fluoridhalten (h)
  Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.

Brunn nr 1 vid Stallet

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av att
-  Totala antalet mikroorganismer är högt (h). Vattnets bakteriehalt kan tyda på läckage av förorenat vatten
    från ytliga jordlager eller otillräcklig vattenomsättning. Vattenkvaliteten kan därför variera med nederbörden.

-  Antalet koliforma bakterier är högt (h). Kan tyda på läckage av förorenat vatten från ytliga jordlager.


2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Natriumhalten (t)
  Salt (natriumklorid) kan påskynda korrosionsangrepp.
- Fluoridhalten (h)
  Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan, vilket dock medför viss risk för senare
  uppkomst av tandemaljfläckar om vattnet i större omfattning ges till barn under 1/2 års ålder.

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida