Analysresultat för tre brunnar 2012

Vid anmärkningar anger man vilken typ av anmärkning det är. Om bedömningen är
h = Hälsomässig
e = Estetisk vilket t.ex. innebär att vattnet inte är helt klart. Det kan vara grumligt eller färgat.
t = Tekniskt vilket t.ex. betyder att man kan få utfällningar på kläder vid tvätt.
För ytterligare förklaringar till nedanstående testresultat läs eller skriv ut på 2 eller 4 sidor.
Broschyr med laboratorieföretagets Eurofins förklaringar till analysrapportens resultat ( PDF 200 kB) 4 sidor

Från och med år 2012 får vi digitala PDF-rapporter från laboratorieföretaget. Därför kan vi från och med år 2012 länka till aktuell rapport. Vill du se och läsa någon av analysrapporterna, klicka bara på aktuell länk för resp. brunn.

Karta som visar var brunarna ligger
Brunn nr 2 vid Midsommarängen

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av att
-  Halten odlingsbara mikroorganismer ligger något över gränsvärdet.
  
  Vattnets bakteriehalt kan bero på läckage av förorenat vatten från ytliga jordlager eller otillräcklig
    vattenomsättning. Vattenkvaliteten kan därför variera med nederbörden.


2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Färgtalet (e)

- Järnhalten (e, t) Järnhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och även påverka vattnets lukt,
  smak och färg.
- Mangan (e, t) Manganhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och textilier kan skadas vid tvätt.

Analysrapport år 2012 för brunnen vid Midsommarängen.

Brunn nr 8 vid Holmenvägen/Kaffepannan

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning grund av
-
  Halten odlingsbara mikroorganismer är hög.
  
  Vattnets bakteriehalt kan bero på läckage av förorenat vatten från ytliga jordlager eller otillräcklig
    vattenomsättning. Vattenkvaliteten kan därför variera med nederbörden.


2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)
- Järnhalten (e, t) Järnhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och även påverka vattnets lukt, smak
  och färg.
- Mangan (e, t) Manganhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och textilier kan skadas vid tvätt.

Analysrapport år 2012 för brunnen vid Holmenvägen/Kaffepannan.

Brunn nr 11 vid Västernäs

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt

2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Turbiditet, dvs grumligheten (e)
- Färgtalet (e)
- Järnhalten (e, t) Järnhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och även påverka vattnets lukt, smak
  och färg.
- Mangan (e, t) Manganhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och textilier kan skadas vid tvätt.
  
 Analysrapport år 2012 för brunnen vid Västernäs. 

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida