Analysresultat för två brunnar 2013

Vid anmärkningar anger man vilken typ av anmärkning det är. Om bedömningen är
h = Hälsomässig
e = Estetisk vilket t.ex. innebär att vattnet inte är helt klart. Det kan vara grumligt eller färgat.
t = Tekniskt vilket t.ex. betyder att man kan få utfällningar på kläder vid tvätt.
För ytterligare förklaringar till nedanstående testresultat läs eller skriv ut på 2 eller 4 sidor.
Broschyr med laboratorieföretagets Eurofins förklaringar till analysrapportens resultat ( PDF 200 kB) 4 sidor

Från och med år 2012 får vi digitala PDF-rapporter från laboratorieföretaget. Därför kan vi från och med år 2012 länka till aktuell rapport. Vill du se och läsa någon av analysrapporterna, klicka bara på aktuell länk för resp. brunn.

Karta som visar var brunarna ligger
Brunn nr 3 vid Bybacka

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt


2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Kemiska syreförbrukningen, CODMn (e)
  Halten organiskt material är hög vilket kan tyda på påverkan av ytvatten (otät brunn).
  Organiskt material består oftast av humus och kan påverka vattnets färg.
- Färgtalet (e)

- Järnhalten (e, t) Järnhalten kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar och även påverka vattnets lukt,
  smak och färg.
- Kalciumhalten (t)
- Totalhårdheten (t)
  Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
- Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.

Analysrapport år 2013 för brunnen vid Bybacka.

Brunn nr 6 vid Korset 1/Mjölkvallen

1. Mikrobiologisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning grund av
-
  Halten odlingsbara mikroorganismer är hög. (h)
  
  De höga bakterietalen kan bero på otillräcklig vattenomsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen
    utförda arbeten.


2. Kemisk bedömning blev - Tjänligt med anmärkning på grund av
- Fluoridhalten (h)
  Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan, vilket dock medför viss risk för senare
  uppkomst av tandemaljfläckar om vattnet i större omfattning ges till barn under 0,5 års ålder.
- Natriumhalten (t)

Analysrapport år 2013 för brunnen vid Korset 1/Mjölkvallen

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida