Bilder från tävlingsseglingen 2008

Siri Sylvan på en fin kryssbog. Rasmus Egnerfors går mot målbojen.

Album 1 (Start & bana)
Tre klasser    1. Laser + e-jolle
                        2. Trissjollar
                        3. Lysklassen
 
                           En Albinvigg + fem jollar

Album 2 (Slutet av banan & målgång)
Tre klasser    1. Laser + e-jolle
                        2. Trissjollar
                        3. Lysklassen
 
                           En Albinvigg + fem jollar

Axel Englund kollar sina konkurrenter. Segrarhopp från ångbåtsbryggan

Album 3 Optimistjollar - Korta banan -

Prisutdelning & Segrardopp - Album


<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida