Bilder från tävlingsseglingen 2009

Prisutdelning - Gabbe och Camilo med sina pokaler. Fyra laserjollar seglar iväg. Siri  Sylvan och Margareta Strömsäter får sina pris.

Album 1:  Optimistjollar på korta banan
                  Segling + prisutdelning

 


                       

Album 2: Två klasser på långa banan
              1. Fyra Laserjollar
              2. Större jollar + en kölbåt

Album 3: Prisutdelning långa banan


<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida