NIK styrelse, revisorer och valberedning 

Styrelsen - som valdes vid årsmötet i Kapellet lördag 27 juli 2013

Ordförande
Riitta Almgren
Telefon:
070-433 71 51
E-post
:  rita.almgren@gmail.com

Vice Ordförande
Åsa Ahlqvist
Telefon: 070-836 05 95
E-post:  asa.ahlqvist@bilda.nu

Sekreterare/Ledamot
Märta-Lisa Tillema
Telefon: 070-331 93 75
E-post:  martalisa.tillema@stockholm.se

Kassör/Ledamot
Ewa Almin Olsén
Telefon: 070–527 6406
E-post: ewa.olsen@gmail.com  
Ledamot
Tobias Sydfors
Telefon: 073-251 17 65
E-post:  biassydfors@hotmail.com

Ledamot
Calle Ahlqvist
Telefon: 073-595 77 52
E-post:
 calleahlqvist@gmail.com
Suppleant
Åsa Envall
Telefon: 070-522 38 14

E-post
: norrora70@gmail.com
 Suppleant
Johan Holmgren
Telefon:
073-699 99 22

E-post
:  
johanochjohan@gmail.com
Hedersordförande
Björn Ekstrand
Telefon: 08 - 717 5614
E-post:  theekstrands@hotmail.com
  

 

Revisorerna - som valdes vid årsmötet i Kapellet lördag 27 juli 2013

Revisor
Ingrid Söderman
Telefon: 0176 - 85 011
E-post:  ingrid.soderman@bredband.net
Revisor
Tommy Norberg
Telefon: 08 - 30 93 62
            0730 - 75 89 91

 

Valberedning - som valdes vid årsmötet i Kapellet lördag 27 juli 2013


Solveig Blidh
Telefon: 0720-16 27 37
E-post:  Anne Nylund
Telefon: 076-136 99 95
E-post: anne.nylund@lo.se 


 

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida