Den här kartan över Norröra

är ett arbete av utbytesstudenten Federico Campoli gjort år 2000 vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet.

Den visar såväl vegetation, bebyggelse, vägar, höjder och djup samt lokala namn, och är den hittills mest kompletta karta som sammanfattar öns geografi. Smärre avvikelser i väg- och stignät kan förekomma liksom detaljer i bebyggelsen.

Kartbild Norröra

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida