Arbetsdag för röjning av Blötviken lördag 27 okt 2012

På vägen mot Öjan med utsikt österut mot Blötviken.

Föreningen har fått marklov från kommunen för röjning, på öns grönområden, av buskar och mindre träd - upp till 10 cm i diameter mätt i brösthöjd. På årsmötet i somras bestämdes att arbetet skulle starta i Blötviken vid en särskild arbetsdag under hösten.

Röjningsarbetena ska enligt kommunens beslut följa Skogsstyrelsens åtgärdsplan från 2011-11-29. Målet är att vi ska få en trevlig naturmiljö att vistas i genom att återskapa det gamla kulturlandskapet i vissa särskilt angelägna områden.

Vi kommer att börja med Blötviken. Att den håller på att växa igen kan alla se. Det kommer att krävas stora arbetsinsatser för att stoppa det. För att vi ska klara det i egen regi, krävs att så många som möjligt hjälps åt.

Kom med och hjälp till!

Vi samlas lördagen den 27 oktober kl. 10.00 vid postkuren.
Ta med lämpliga redskap som handsåg, motorsåg, röjsåg osv. Föreningen håller med bensin.

Riset ska eldas upp. Om vädret medger så gör vi det samma dag. Om det inte fungerar gör vi det senare i höst eller vinter. Affisch som är uppsatt på Norröra

Du som vill hjälpa till — men inte kan komma på arbetsdagen — kontakta Lars Envall på 070-77 77 418!
Han kan informera dig om vilket arbete du kan bidra med, var och när det kan göras och hur det ska utföras.

Alla är välkomna - du behövs!

Styrelsen för Norröra samfällighetsförening<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida