Åtgärdesplan för Norröras grönområden

Den åtgärdsplan (tidigare namn skötselplan), som beställts hos Skogsstyrelsen är klar. Nästa steg - innan vi kan komma igång med röjning och avverkning - är att söka marklov för att få möjlighet att genomföra planen.

Syftet med planen är värna och på rätt sätt sköta gemensamma rekreations- och strövområden, då ön har en rik flora med hög andel lövträd och ett rikt buskskikt med t.ex. hassel, skogstry, berberis och måbär. För allas trevnad är det ockå mycket viktigt, att ön inte växer igen utan får en lättskött skog med mark, som är beväxt med träd i alla åldrar och dimensioner.

Ön har delats in i 20 områden och deras utbredning finns redovisade i tre kartor - norra, västra och östra Norröra. Kartornas olika delomåden är numrerade med röda siffror och omslutna av en röd linje. I åtgärdsplanen beskrivs därefter i 20 punkter vad som bör göras inom respektive område.

<< Upp

<< Till Norröra webbplats startsida