Protokoll från extrastämman 24 november 2010

Protokollet har skickats ut till alla som lämnat sin e-postadress till styrelsen.
Kom ihåg att meddela styrelsen om du byter e-postadress eller om du inte fått protokollet digitalt!
Ett inplastat protokoll finns även uppsatt i väntkuren vid ångbåtsbryggan från och med den 14 december 2010.
Mötet ska strax börja i Unionens trevliga hörsal i Stockholm och samfällighetens medlemmar intar sina platser efter lite samvaro över kaffe och smörgås. Karin Petersson-Högsander informerar om reglerna för rösträtten tillsammans med revisorerna Göran Larsson och Birgitta Lundin
            
Tidigare styrelsemedlemmar - Peter Gerdman och Peter Fritz framförde sina synpunkter.

Protokoll från extrastämman
med separata bilagor

Protokoll (PDF 110 kB)

Bilaga 1
Närvarolista och röstlängd (PDF 100 kB)

Bilaga 2 - Förvaltning av Norröras parkmark 
Information inför extrastämman (PDF 80 kB)


Bilaga 3
Skrivelse till Norröra Samfällighetsförening (PDF 80 kB)
   

     

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida