En hjärtstartare kommer till oss på Norröra


Martin Rask, ledamot i styrelsen för Norröra samfällighetsförening, är engagerad i ett Fösta Hjälpen projekt där man jobbar med hjärtstartare.

Martin säger att: "När man tryckt på startknappen på en sån maskin berättar den allt för dig och kan bara ge en strömstöt om den hittar hjärtflimmer. Alla kan använda den!
"
Vad är en hjärtstartare?

Enkelt uttryckt är det en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Apparaten drivs med batterier, som inte behöver någon underhållsladdning. Strömstöten ges genom klisterelektroder som fästs på den drabbades bröstkorg.
Den är enkel att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. I stort sett är den självinstruerande och vägleder användaren genom de olika momenten.

Dessutom ger den även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt.


Hjärtstopp - Hur vanligt är det och vad kan man göra?

I Sverige drabbas varje dag drygt 20 personer av hjärtstopp utanför sjukhus.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå, och oftast beror det på att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet!

Den hjälp man som medmänniska kan ge - i väntan på proffesionell hjälp - när någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är

     Hjärt- och lungräddning, vilket innebär att du med rytmiska nedtryckningar
       av personens bröstkorg upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för
       kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som
       cirkuleras. Med hjärt- och lungräddning vinner du tid. Syre tillförs kroppen,
       pumpas runt ochskyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador.

    Använda en hjärtstartare. Enbart Hjärt- och lungräddning startar inte ett
      stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en
      strömstöt som återstartar hjärtat. Det kallas defibrillering

Tre olika namn

    Hjärtstartare
    Defibrillator
    AED (Automatisk Extern Defibrillator)

 

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida