Kompletterande handlingar inför årsmötet 28 juliI kallelsen inför årsstämman - som skickats per post i slutet av juni - meddelades i ett följebrev att

Revisorernas berättelse samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer kommer att delas ut vid stämman. Handlingarna kommer också att finnas på denna webplats senast en vecka före stämman.

Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag

De ekonomiska redovisningarna från 2011-12 och de budgetförslagen för 2012-13 finns även med här, eftersom de skiljer sig något från de preliminära förslagen som fanns med som bilagor till kallelsen.

Ekonomisk redovisning för ga:1 och ga:2
Ekonomisk redovisning för ga:6
Budgetförslag för ga:1 och ga:2
Budgetförslag för ga:6

Varmt välkomna på lördagen den 28 juli kl. 14.00 i Kapellet!