Kompletterande handlingar inför årsmötet 13 juli 2013I kallelsen inför årsstämman - som skickats per post i början av juni - meddelades i ett följebrev att

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer kommer att delas ut vid stämman.
Handlingarna publiceras också på denna webbplats en vecka före stämman.


Valberedningens förslag

De ekonomiska redovisningarna från 2012-13.

Ekonomisk redovisning för ga:1 och ga:2
Ekonomisk redovisning för ga:6

Varmt välkomna på lördagen den 13 juli kl. 14.00 i Kapellet!