Kulturpriset 2011 gick till Karin Petersson-Högsander

Karin har tagit emot sin inramade tavla från ordförande för NIK - Riitta Almgren.
Utdelningen av priset skedde som vanligt vid
NIKs årsmöte den 9 juli 2011.
En tavla från Berit Almérs pågående
fotoutställning skymtar i bakgrunden

Besökare på väg till Kapellet.
Besökare på väg till konserten i vårt uppskattade Kapell den 6 juli 2011.

Motivering till priset

Karin har hängivet och ihärdigt engagerat sig i Norröra samfällighets-förenings väl och ve och speciellt vid inköp av Kapellet då Karins insats var stor och avgörande.

På Norröra samfällighetsförenings årsmöte 2007 informerade Peter Gerdman om att Norröras kapell, som då ägdes av Blidö Missionsförsamling var till salu. Vid samma möte invaldes Karin som ledamot och kassör i NSF:s styrelse.

Fastigheten 17:1 med Kapellet förvärvades efter beslut av extrastämman i december 2008, där 121 av Norröras fastigheter blev delägare. Allt detta krävde mycket tidskrävande extraarbete av styrelsens medlemmar - och en stor del av det arbetet svararde Karin för.

En ny gemensamhetsanläggning, ga:6 bildades därefter under våren 2009, och den består av Kapellet (byggnaden) med tillhörande mark inom Norröra 17:1 och förvaltas av Norröra samfällighetsförening.

Under försommaren 2011 har Karin också bidragit till att NSF:s styrelse fått kontakt med Stockholms läns museum och lämnat en ansökan om byggnadsvårdsmässig hjälp med Kapellets restaurering.

Karin tackar för sitt pris och berättar lite om sitt arbete. med Kapellet.
Karin tackar för priset, som består av ett inramat diplom med motiv från ön och 1 000 kr.

Karin meddelade att hon kommer att donera prissumman till Kapellets upprustning.

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida