Vi söker en ny ansvarig för Norröras böcker

Hans Olson-Frick meddelar

Till Norröra bibliotek - i väntkuren vid ångbåtsbryggan - söker vi en ny person som är ansvarig för skötsel av den fortsatta "biblioteksverksamheten", som jag startade för några år sedan.

Jag kommer att pensionera mig själv den 1 augusti 2012. Mitt motto har varit: Skön- och samhällslitteratur och naturligtvis också deckare men fackböcker struntar vi i. Min arbetstid har varit 4 till 6 timmar per år. Tjänsten är inte avlönad. För mer information kontakta mig.

Telefon: O8-37 13 92 eller 0176-85 242

E-post:  heof@glocalnet.net