Rapport från inspektionen av öns vägar och Kapell

Inspektion av vägen från Sandviken Lars Envall om helgens arbete

Vi var 15 personer som lördagen den 24 april i vackert vårväder inspekterade föreningens vägar. Vi var uppdelade i fyra grupper som var och en inspekterade ett bestämt vägavsnitt – vägen till Västernäsören, Sandviken, Holmen och vägen från Ångbåtsbryggan till Öjan.

Trots den ovanligt stränga vintern med mycket snö och en blöt snösmältningsperiod tycks våra vägar ha klarat sig bra. Vi konstaterade att det endast är Öjanvägen från Postkuren till Öjan som är i behov av en ordentlig upprustning. Den har under hösten varit mycket lerig och svårframkomlig. På övriga vägavsnitt är det endast smärre underhållsåtgärder som behövs.

Resultatet av inspektionen kommer nu att behandlas av styrelsen och ligga till grund för budgeten under kommande verksamhetsår och presenteras på årsmötet i juli.
Inspektion av Kapelltet på lördagen inför söndagens arbete. Vid vårstädning av tomten vid Kapellet söndagen den 25 april var vi 6 personer som i vårsolens glans ägnade oss åt utomhusstädning vid Kapellet. Vi röjde sly och eldade upp högar av ris och annat som samlats under årens lopp. Det börjar nu se riktigt fint ut där.

För att ytterligare framhäva Kapellet och den vackra tomten så konstaterade vi att det behövs en städdag även i höst för att ta bort en del återstående träd och buskar.
Vi kommer att annonsera städdagen i god tid och ser naturligtvis gärna att vi får hjälp av andra delägare.
 

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida