Kapellets fönster har flyttats till Stentorp för renovering

Tack vare snabba och rådiga insatser av Åke Pettersson och Kenneth Sydfors — ett par dagar innan isen lade sig — transporterades Kapellets alla fönster till företaget Bygg och Kulturteknik i Stentorp nordost om Norrtälje. Där kommer målaren och museieteknikern Ola Lundquist att renovera och måla de gamla fönstren.

Beslutet om bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms kom i mitten av januari, och deras motivering var:

"Missonshuset på Norröra, eller som det nu kallas, kapellet har högt symbolvärde, som tidigare missionshus men också nu då det innehar en samlingsfunktion för Norröras invånare."

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida