Protokoll från årsstämman 2010

Det senaste årsmötesprotokollet finns som tidigare även uppsatt i väntkuren vid ångbåtsbryggan.
Lars Envall och Karin Peterson-Högsander kontrollerar röstlängden Ordförande Mikael Ahlqvist hälsar alla välkomna.
Fastighetsägare och ombud prickas av gentemot fastighetsbeteckningarna, inför eventuell omröstning. Protokoll från årsmötet 2010 med separata bilagor

Miikael och Karin går igenom verksamhetsberättelsen.

Protokoll (Word 80 kB) eller Protokoll (PDF 50kB)
     Bilaga 1a - Närvarolista ga 126 (PDF 130 kB)
     Bilaga 1b - Närvarolista ga 12 (PDF 85 kB)

     Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 20 kB)
     Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 15 kB)
     Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 20 kB)
     Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF 15 kB)
     Bilaga 6 - Motion (PDF 15 kB)
     Bilaga 7 - Motion - Styrelsens yttrande (PDF 15 kB)
     Bilaga 8 - Budgetförslag ga 1-2 (PDF 15 kB)
     Bilaga 9 - Budgetförslag ga 6 (PDF 15 kB)

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida