Protokoll från årsstämman den 23 juli 2011

Det senaste årsmötesprotokollet finns som tidigare även uppsatt i väntkuren från 2011-08-16 vid ångbåtsbryggan,
och du når även detta protokoll med bilagor från protokollsamlingen under: Norröra Samfällighetsförening/Protokoll
Härligt sommarväder inför årets möte när deltagarna registreras. Styrelsens ordförande Mikael Ahlqvist hälsar alla välkomna.
Fastighetsägare och ombud prickas av mot fastighetsbeteckningarna, inför eventuell omröstning. Årets möte var synnerligen välbesökt. Vi satt trångt och några fick stå, men stämningen var god.

Mingel utomhus efter mötet, och som vanligt bjöds det på kaffe och the med hembakt bröd.

Protokoll från årsmötet 2011 med separata bilagor

Protokollet med bilagor som finns på webbplatsen saknar manuella underskrifter, eftersom jag som sköter webbplatsen inte har tillgång till en skanner. Däremot har dokumenten som finns uppsatta i väntkuren vederbörliga underskrifter.

Protokoll (Word 60 kB) eller Protokoll (PDF 40kB)
     Bilaga 1 - Närvarolista ga 1, ga 2 och ga 6 (PDF 260 kB)

     Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 20 kB)
     Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 20 kB)
     Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 25 kB)
     Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF 10 kB)
     Bilaga 6 - Budgetförslag ga 1-2 för 2011-2012 (PDF 15 kB)
     Bilaga 7 - Budgetförslag ga 6 för 2011-2012 (PDF 15 kB)

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida