Protokoll från årsstämman den 28 juli 2012

Årsmötesprotokollet finns även uppsatt från och med tisdag 21 aug 2012 i väntkuren vid ångbåtsbryggan, och du når också detta protokoll med bilagor från protokollsamlingen under: Norröra Samfällighetsförening/Protokoll

Efter mötet var det mingel och trevligt småprat samtidigt som man tog en kopp kaffe eller the.

Protokoll från årsmötet 2012 med separata bilagor

Protokollet som finns här på webbplatsen saknar manuella underskrifter, eftersom jag som sköter webbplatsen inte har tillgång till en skanner. Däremot har dokumenten som finns uppsatta i väntkuren vederbörliga underskrifter.

Protokoll (Word 60 kB) eller Protokoll (PDF 30 kB)
     Bilaga 1 - Närvarolista ga 1, ga 2 och ga 6 (PDF 90 kB)

     Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 65 kB)
     Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 60 kB)
     Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 15 kB)
     Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF 50 kB)
     Bilaga 6 - Budgetförslag ga 1-2 för 2011-2012 (PDF 60 kB)
     Bilaga 7 - Budgetförslag ga 6 för 2011-2012 (PDF 60 kB)

Årsmötet ska strax börja och fastighetsägare och ombud prickas av mot fastighetsbeteckningarna,  


<<  Upp
<< Till Norröra webbplats startsida