Pågående vägarbeten

Stefan Dahl vid ratten.Vägen och dikena vid fotbollsplanens norra sida ska förbättras och få en högre standard på en sträcka av cirka hundra meter. Dikena ska rensas från träd, stubbar, rötter och sly. De behöver dessutom förbättras och på delar av sträckan ska därför nytt dike grävas. Vid ett par ställen ska vägen även dräneras, och sedan ska underliggande duk och nytt grus läggas ut.

Enligt tidplanen från hösten 2009 skulle arbetet genomföras under vintermånaderna och vara avklarat till den 1 april. Men vår snörika och kalla vinter har gjort att jobbet knappt kommit igång ännu, så nu lovar entreprenören att det ska vara avslutat senast den 1 juni 2010.

 

 

<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida