Rapport 29 oktober: Arbetet med fiber och vägar nu ordentligt i gång

Under de senaste veckorna har arbetet med fiberdragning och vägrenovering kommit igång ordentligt på Norröra. Området från Mjölkvallen till Holmen är i stort sett redan klart vad gäller fiberdragning. Som förväntat är vägen just nu i lite sämre skick än innan på grund av allt arbete, men med start i vecka 46 är planen att arbetet med att färdigställa denna sträcka vad gäller vägunderhåll skall komma igång – med ytterligare röjning av träd, undanförsel av grenar/stammar, ytterligare dikesarbeten och nytt bättre slitlager längs hela vägen.

Fler uppdateringar kommer komma allteftersom arbetet fortskrider.