Mycket gjort på extra arbetsdagen – stort tack!

Arbetsdagen på Johanssons äng

Det var bra uppslutning på arbetsdagen den 19e november på Johanssons äng. Närmare 20 tappra personer trotsade höstrusket med blåst och snö. Mycket ris blev omhändertaget. Sly och döda träd togs bort och röjning påbörjades vid fotbollsplanen. Trevlig korvgrillning med mycket god stämning. Stort tack för alla insatser.

Mycket är gjort, men mycket arbete återstår också, så det finns utrymme för flera arbetsdagar.