Nu är fiber- och väg-projekt startade

Efter omfattande förberedelser och planering har nu den anlitade entreprenören etablerat sig på Norröra och arbetet med fibergrävning och vägunderhåll har startats. Arbetet kommer pågå under en längre period då etapp för etapp genomförs. Först ut är Holmen där arbetet nu startats. Från Holmen kommer arbetet sedan “backa sig” in mot byn och då även få med sig fiberdragning till Fageräng, Fästvarpet, Bastuklubben och Gillerskär samt vägunderhållet på huvudvägen från Byn och hela vägen ut till Holmen.

Om ni har frågor kring vägunderhållet är ni välkomna att kontakt Per-Nicklas Höglund i Norröra Samfällighets styrelse (070-6556461; vagar@norrora.se).

Har ni frågor kring fiberprojektet så är ni välkomna att kontakta Patric Seemann som är områdesansvarig för Norröra i Förängsudden Fiberförening (073-3447079; ffef@seemann.se).

Kan vara en bild av utomhus