Röjning av vass

Under senare år har mängden vass ökat på flera platser runt Norröra vilket till största del troligtvis beror på övergödning.

Detta märks inte minst i Öjan där t ex. sundet mellan Norröra och Söderöra nästan helt växt igen vilket förstås hämmar tillströmningen av nytt friskt vatten från fjärdarna utanför.

I täta vassbestånd blir det ofta dyigt, brist på syre och det är svårt för fiskar och andra djur att leva och reproducera sig där.

Norröras Byalag, som företräder markägare och vattenrättsinnehavare, har tillsammans med Norröras Samfällighetsförening beslutat att försöka åtgärda problemet med vassens utbredning.

Byalaget har därför köpt in en vassklippare med stöd av samfällighetsföreningen. Vassklipparen har monterats och testades i november där en del av vassen i sundet mellan Norröra och Söderöra klipptes ned.

När man slår vass och tar upp den på land tar man samtidigt bort näring från vattnet så planen är att skörda vass under sommaren när näringsinnehållet i vassplantorna är som högst och på så vis bidra till att motverka övergödning. Vasskörd bidrar även till att det blir lättare för gäddorna att leka i vassen och till att livsmiljön för många vattenlevande djur förbättras.

Självklart är det viktigt att ta hänsyn till fiskarnas lekperioder och fåglarna som ruvar under vår och försommar så inget arbete kommer ske förrän juli/augusti.

Det kommer krävas en hel del arbete under några år framöver för att åstadkomma en hållbar skillnad. Vi hoppas förstås att vi kan bli många som hjälps åt med detta och återkommer med eventuella arbetsdagar.