2005-07-29
4[16]
Björn Ekstrand - hedersordförande och den som startade NIK på 50-talet med
Ewa Almin-Olsén vår ledare för simmärkestagningen med Lena Fitger som assistent.