2005-07-29
8[16]
Hasse tar sats och får flera extra stilpoäng för dykningen och crawlen. De gamla
takterna finns kvar. Fredrik paddlar iväg för att finnas till hands om det behövs