2005-07-29
12[16]
Kicki Envall har gått i mål och försöker först gå upp där det är lite för halt.
Men hjälpande händer finns överallt, så snart står hon på berghällen.