Norröra samfällighetsförening - några viktiga datum 2010 

Möten och aktiviteter som berör alla medlemmar
Bokningarna finns även med i Norröras egen kalender.


Lördag 24 april kl 13.00

Väginspektion 2010

Väginspektion

I
nspektion av fyra vägsträckor - start kl 13.00 med stöd av en checklista. Målet är att fastställa behov av kommande underhåll med tanke på budgetunderlag för kommande år. En representant från samfällighetens styrelse ansvarar för var sin vägsträcka. Vi startar på fyra platser samtidigt och sammanstrålar vid Kapellet, där dokumenterat resultat därefter hanteras av styrelsens medlemmar.

Läs Lars Envalls rapport från väginspektionen
Lördag 12 juni kl.10.00

Från inspektion av Kapellet april 2010

Storstädning av Kapellet

Vi städar inomhus och borstar väggar, dammsuger, skurar golv, rengör bänkar och tvättar fönster. Utedasset städas också. Det ska också utrustas, så att det fungerar så som vi vill ha det.
Kom med och hjälp oss som arrangerar städdagen, och stanna så länge som du kan!

Vill du veta mer ring någon av kontaktpersonerna eller läs affischen!
Karin Peterson-Högsander: 0176 - 85 127 eller 070 – 480 44 67
Kerstin Envall: 0176 – 85 145 070 – 509 14 38
Lördag 10 juli kl.14.00

Från årsmötet 2005

Årsmöte

Kallelse skickas minst fyra veckor före mötet per post till medlemmarna. Till kallelsen bifogas information, beslutsunderlag och eventuella motioner.
Efter mötet bjuds som vanligt på kaffe eller the med bröd. Alla är välkomna!

Rösträtt kan utövas genom ombud, som kan uppvisa fullmakt, och ombudet får endast företräda en medlem. Mötesprotokollet presenteras därefter på denna webbplats och anslås senast två veckor efter årsmötet i väntkuren vid ångbåtsbryggan.

Eventuella motioner ska vara insända till föreningens styrelse senast den 31 maj.


Söndag 18 juli kl. 10.00

Lasse Lidberg fick första priset vid lotteriet efter arbetsdagen år 2009
Arbetsdag

Det brukar oftast vara bara en traditionell arbetsdag per sommar, och den infaller varje år en helgdag i början eller mitten av juli. Arbetet pågår mellan 10.00 och 14.00.


Det brukar finnas ett stort behov av röjsågar, liar, gräsklippare, motorsågar och krattor. Föreningen tillhandahåller bensin för motordrivna verktyg och fordon.

Efter jobbet kl 14.30 samling utanför Kapellet
Korv och läsk samt lotteri med fina priser till alla som arbetat.

 


<<  Upp

<< Till Norröra webbplats startsida