Protokoll från de senaste års- och extrastämmorna

Ett protokoll med bilagor från årsstämman 19 juli 2014 finns uppsatt i väntkuren vid ångbåtsbryggan från slutet av augusti. Alla som lämnat sin aktuella e-postadress till styrelsen får dessutom protokoll med bilagor skickade via e-post.
Kom ihåg att meddela styrelsen när du bytt e-postadress eller om du inte fått protokollet digitalt!
Många kom cyklande till årsmötet 2011 i det sköna sommarvädret.Mötesordförande Anders Forse  leder mötet i juli 2013

Årsmötet 2014 - Protokoll och dessutom alla 7 bilagor sammanslagna till ett enda dokument

Protokoll 2014 (PDF 250 kB)
     Sammanslagna bilagor (PDF 1,2 MB)

Årsmötet 2013 - Protokoll med 8 bilagor

Årsmötet 2012 - Protokoll med sju bilagor

Protokollet med bilagor som finns på webbplatsen saknar manuella underskrifter, däremot har dokumenten som finns uppsatta i Norröras väntkur vederbörliga underskrifter.Protokollet med bilagor som finns på webbplatsen saknar manuella underskrifter, däremot har dokumenten som finns uppsatta i Norröras väntkur vederbörliga underskrifter.

Protokoll (Word 30 kB) eller Protokoll (PDF 30 kB)
     Bilaga 1 - Närvarolista röstlängd 2013 (PDF 120 kB)

     Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 60 kB)
     Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 60 kB)
     Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 150 kB)
     Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF xx kB)
     Bilaga 6 - Budgetförslag ga 1-2 för 2013-2014 (PDF 10 kB)
     Bilaga 7 - Budgetförslag ga 6 för 2013-2014 (PDF 10 kB)
     Bilaga 8 - Debiteringslängd NSF 2013-2014 (PDf 270 kB)

Protokoll (Word 60 kB) eller Protokoll (PDF 30 kB)
     Bilaga 1 - Närvarolista ga 1+ ga 2 och ga 6 (PDF 90 kB)

     Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 65 kB)
     Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 60 kB)
     Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 15 kB)
     Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF 50 kB)
     Bilaga 6 - Budgetförslag ga 1-2 för 2011-2012 (PDF 60 kB)
     Bilaga 7 - Budgetförslag ga 6 för 2011-2012 (PDF 60 kB)

Årsmötet 2011 - Protokoll med sju bilagor

Extrastämma 24 nov. 2010 - Protokoll med tre bilagor

Protokollet med bilagor som finns på webbplatsen saknar manuella underskrifter, däremot har dokumenten som tidigare år fanns uppsatta i väntkuren vederbörliga underskrifter.

Protokoll (Word 60 kB) eller Protokoll (PDF 40kB)
     Bilaga 1 - Närvarolista ga 1, ga 2 och ga 6 (PDF 260 kB)

     Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 20 kB)
     Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 20 kB)
     Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 25 kB)
     Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF 10 kB)
     Bilaga 6 - Budgetförslag ga 1-2 för 2011-2012 (PDF 15 kB)
     Bilaga 7 - Budgetförslag ga 6 för 2011-2012 (PDF 15 kB)

Protokoll (PDF 110 kB)

Bilaga 1 - Närvarolista och röstlängd (PDF 100 kB)
Bilaga 2 - Förvaltning av Norröras parkmark 
              Information inför extrastämman (PDF 80 kB)

Bilaga 3 - Skrivelse till Norröra Samfällighetsförening (PDF 80 kB)   
Årsmötet 20010 - Protokoll med tio bilagor Årsmötet 2009 - Protokoll med nio bilagor
Protokoll (Word 80 kB) eller Protokoll (PDF 50kB)
  Bilaga 1a - Närvarolista ga 126 (PDF 130 kB)
  Bilaga 1b - Närvarolista ga 12 (PDF 85 kB)

  Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning ga 1-2 (PDF 20 kB)
  Bilaga 3 - Ekonomisk redovisning ga 6 (PDF 15 kB)
  Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse  (PDF 20 kB)
  Bilaga 5 - Revisionsberättelse (PDF 15 kB)
  Bilaga 6 - Motion (PDF 15 kB)
  Bilaga 7 - Motion - Styrelsens yttrande (PDF 15 kB)
  Bilaga 8 - Budgetförslag ga 1-2 (PDF 15 kB)
  Bilaga 9 - Budgetförslag ga 6 (PDF 15 kB)

   
Protokoll (Word 40 kB) eller Protokoll (PDF 30kB)
  Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse (PDF 20 kB)
  Bilaga 2 - Ekonomisk redovisning  (PDF 20 kB)
  Bilaga 3 - Kapellets kostnader  (PDF 15 kB)
  Bilaga 4 - Avgiftsystemet  (PDF 15 kB)
  Bilaga 5 - Regler för motorfordon (PDF 40 kB)
  Bilaga 6 - Budget GA:1 och GA:2 (PDF 15 kB)
  Bilaga 7 - Budget GA:6 Kapellet  (PDF 15 kB)
  Bilaga 8 - Revisionsberättelse (PDF 30 kB)
  Bilaga 9 - Närvarolista  (PDF 55 kB)
Protokoll från tidigare årsstämmor  
Extra årsmöte om kapellet dec. 2008  
(PDF  0.08 MB)

Årsmöte 2008 inklusive bilagor
(Word 1,2 MB)
(PDF 0,5 MB)

Årsmöte 2007 inklusive bilagor 
(Word 3,6 MB)
 (PDF 0,5 MB)

Årsmöte 2006 inklusive bilagor
(Word 1,1 MB (PDF 0,4 MB)

<<  Upp
<< Till Norröra webbplats startsida