Årsmöte, avgift och arbetsdag

Årsmöten, avgifter och arbetsdagar

 

695_Kapellet_arsmoten

Årsmötet brukar hållas en lördag eller söndag under juli månad. Motioner ska vara insända till styrelsen senast den 30 april. Kallelsen skickas per e-post eller brev minst fyra veckor före mötet och anger vilka ärenden som ska behandlas.
Alla fastighetsägare är välkomna!

Rösträtt kan utövas genom ombud med undertecknad fullmakt och ombudet får endast företräda en medlem. Mötesprotokollet anslås efter cirka 3-4 veckor i väntkuren vid ångbåtsbryggan, och publiceras på denna hemsida.

Medlemsavgift

Den är nu lika för alla fastighetsägare, och kan variera något från år till år. Avgiften fastställs av årsmötet och går att finna i årsmötesprotokollet.

Arbetsdagar

Det är en gemensam arbetsdag per sommar, och den infaller varje år en lördag eller söndag i juli. Vi vill att alla som kan verkligen deltar på olika sätt i arbetet med att hålla våra vägar och diken rena från sly och träd. Det är lönsamt för oss alla, om vi sköter våra vägar!

En karta med områdesindelning har gjorts av styrelsen för detta ändamål.

Det brukar finnas ett stort behov av röjsågar, liar, gräsklippare, motorsågar och krattor. Föreningen tillhandahåller bensin för motordrivna verktyg och fordon.

After work

Efter arbetsdagen träffas deltagarna utanför Kapellet där föreningen står för grillkorv och dryck för de som deltagit.

Arbetsområden