Dokument, protokoll och stadgar NSF

 

 

Årsstämman 2024

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat- och balansräkning

Budget 2024-25

Valberedningens förslag 2024

Debiteringslängd 2024-25 (förenklad version)

Fullmakt 2024

 

Årsstämman 2023

Protokoll årsstämma 2023

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning
(2023-06-20 ersatt med underlag från årsredovisning genom Föreningshuset)

Revisionsberättelse
(Revisionsberättelsen är godkänd och kommer att skrivas på i original).

Valberedningens förslag 2023

Budget 2023-24

Förslag om regler för tyngre trafik

Debiteringslängd 2023-24 (förenklad version)

Fullmakt

 

Årsstämman 2022

NSF ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL den 10 Juli 2022

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Budget verksamhetsåret 22-23

Fullmakt

 

Övriga dokument

Stadgar
NSF stadgar 17-07-16

Integritetspolicy
Den 25 maj 2018 (uppdaterad 230828) infördes nya regler och krav för behandling av personuppgifter. I föreningens
Integritetspolicy kan du läsa mer om hur Norröra Samfällighetsförening behandlar personuppgifter.