Dokument, protokoll och stadgar NSF

Årsstämma 2022

Här är dokument för årsstämman kl. 14:00 söndagen den 10 juli 2022 i Kapellet:

NSF ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL den 10 Juli 2022

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Budget verksamhetsåret 22-23

Debiteringslängd 22-23

Fullmakt

 

Årsstämman 2021

Här är samtliga dokument rörande årsstämman 2021:

Protokoll från årsstämman 2021

Dagordning och kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Förslag till extra uttaxering vägar

Budget verksamhetsåret 21-22

Debiteringslängd 21-22

Fullmakt

I förslaget till extra uttaxering för vägar hänvisas till ett tidigare dokument, Väg 2017, som togs fram till en tidigare årsstämma. Det dokumentet hittar ni här:

Väg 2017

 

Årsstämman 2020

 

Norröra Årsstämma protokoll 2020

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomi och förslag till budget

Revisorernas berättelse

Alfrida – status

Fullmakt

Debiteringslängd

 

Årsstämman 2019

Underskrifter till protokoll årsmöte 2019

NORRÖRA ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2019

Verksamhetsberättelse 2018/2019

Ekonomisk Rapport Budget o Avgift till årsstämman 2019

Debiteringslängd 2019-2020

 

Dokument från tidigare stämmor

NSF Protokoll EXTRA STÄMMA 190507

Verksamhetsberättelse 2017/2018

NORRÖRA ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2018

 

Stadgar

NSF stadgar 17-07-16

Övriga dokument

Integritetspolicy
Den 25 maj 2018 infördes nya regler och krav för behandling av personuppgifter. I föreningens
Integritetspolicy kan du läsa mer om hur Norröra
Samfällighetsförening behandlar personuppgifter.