Styrelse / förtroendevalda

Val vid årsmöte 2019.

Styrelse

Johan Janssen

Ordförande

Johan Janssen
072-402 52 15
ordforande@norrora.se
Lassar Sofia Stephan

Sekreterare

Lassar Sofia Stephan
sekreterare@norrora.se
Lars Bjöhle

Kassör

Lars Bjöhle
070-218 39 93
kassor@norrora.se
Moulienne Giesecke

Ledamot

Moulienne Giesecke
073-370 68 07
kapellet@norrora.se
Per-Nicklas Höglund

Ledamot

Per-Nicklas Höglund
070-655 64 61
vagar@norrora.se
Carl Christenson

Ledamot

Carl Christenson
Eva Wedin

Suppleant

Eva Wedin
072-325 28 01
brunnar@norrora.se
Sture Johansson

Suppleant

Sture Johansson
070-876 12 72
Iver Steenbuch

Suppleant

Iver Steenbuch
iver2233@icloud.com
Ragnvi Josefsson

Suppleant / hemsida

Ragnvi Josefsson
070-866 12 24
ragnvi.josefsson@gmail.com

 

Revisorer

Åsa Andersson

Revisor

Åsa Andersson
070-761 46 23
asamand56@gmail.com
Mikael Ahlqvist

Revisor

Mikael Ahlqvist
mickeahlis@gmail.com
Inga Lindqvist

Suppleant

Inga Lindqvist
076-869 60 60
ingali@comhem.se

Valberedning

Cajsa Wersäll

Valberedare

Cajsa Wersäll
073-389 49 29
Claudia Bello

Valberedare

Claudia Bello
073-639 85 69
Lottie (Charlotte) Lindevall

Valberedare

Lottie (Charlotte) Lindevall
070-344 69 73
Suzanne Sydfors Warrender

Valberedare

Suzanne Sydfors Warrender
070-755 13 85