Detta är NIK – Norröra Idrott och Kultur

Norröra Idrott och Kultur är en förening vars syfte är att främja trivsel, gemenskap och hälsa. Att ha roligt tillsammans! Alla aktiviteter sker utifrån norrörabors intressen och engagemang. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har idéer och tankar inför sommarens aktiviteter.

Var aktiv och ha roligt! Var med och simma, segla, spela boll eller sjung, måla och se på film tillsammans.

Om du har frågor, tankar, idéer i övrigt eller vill engagera dig i NIK kan du kontakta någon av styrelsens medlemmar eller tipsa valberedningen. Ett annat sätt att göra sig hörd är att komma på NIKs årsmöte som brukar vara i början av augusti.