Hushållssopor och avfall

HUSHÅLLSSOPOR OCH AVFALL

 

Till gästande båtar och besökare på ön

Välkomna till vår ö! Under högsäsong och vid vackert väder är det många som kommer till Norröra. Vid ångbåtsbryggan har vi en soptunna och ett dass. En enkel service för våra gäster. Hjälp oss att hålla snyggt och rent vid väntkuren, hemlighuset och soptunnorna.

En vädjan

Om soptunnan är full – lämna inte skräppåsar utanför den. Fåglarna lockas dit, hackar sönder påsarna och sprider avfallet. Var snäll och ta med soporna hem om de inte får plats i tunnan.

 

Till fastighetsägare

Norrtälje kommun fakturerar numera sophämtningen kvartalsvis. Årsavgiften för sophämtning är uppdelad i en fast grundavgift och en rörlig avgift. Avgifterna specificeras var för sig på fakturan. Den rörliga avgiften baseras på det abonnemang du har, det vill säga antal hämtningar, storlek på avfallsbehållaren och eventuell avgift för gångavstånd. Den fasta grundavgiften betalar alla, oavsett antal hämtningar eller hur och när hämtning sker.

Den fasta grundavgiften: Vid varje fakturering debiteras grundavgiften för den tremånadersperiod som fakturan avser. Avgiften kan variera något vid varje fakturering på grund av varierat antal dagar i perioden men totalsumman blir din exakta årliga grundavgift.

Den rörliga avgiften: Vid varje fakturering debiteras du även ditt abonnemangs rörliga avgift för den period som fakturan avser. Har du till exempel regelbunden hämtning året om, kommer den rörliga avgiften att vara ungefär densamma på alla fakturor. Börjar dina hämtningar däremot först i april, kommer den första fakturan endast avse grundavgiften för perioden januari-mars. Någon rörlig avgift debiteras då inte eftersom ditt abonnemang inte innebär någon hämtning under januari-mars. Fakturan skickas ut i april, juli, oktober och januari.

Genom att logga in på e-tjänsten hos Norrtälje kommun kan du se aktuella uppgifter och hämtningsdatum för sopor o slamsugning för din/er fastighet.

Insamling av grovsopor och el-avfall är en betaltjänst och hämtning sker mot beställning. För grovsopor se även nedan länk om ”Grovsopfärjan” och för elavfall se nedan ”Miljöfarligt avfall”.

Läs mer om avfallshantering på Norrtälje kommuns webbplats: https://www.nvaa.se/avfall-och-atervinning

 

Grovavfall kan hämtas efter beställning vår och höst

Privatpersoner i småhus som har skärgårdshämtning kan mot avgift beställa hämtning av brännbart grovavfall och metall i storsäck.

Nästa hämtning under 2023 sker på hösten under vecka 38/39. Säck behöver vara utställd vid hämtställe på brygga till vecka 38 (till måndagen den 18 september) på ställe som du kommer överens om med Norrtälje vatten och avfall. Observera att säcken behöver beställas inför den vanliga sophämtningen innan grovsophämtningen.

Det betyder att beställning av grovsopsäck behöver ske inför vecka 36, t.ex. den 1 september, då sophämtning på Norröra sker jämna veckor. (Vårens hämtning 2023 sker under vecka 20/21, vilket betyder att det nu (vecka 18) är för sent att beställa grov-sopsäck.)

För mer information, bland annat om säckstorlekar och priser, se Norrtälje kommuns webbplats: https://www.nvaa.se/avfall-och-atervinning/grovavfall-elavfall-och-vitvaror

För praktiska frågor kring grovavfallshämtningen, hör vidare med Norrtälje vatten och avfall på telefon +46176- 283300 eller per e-post: info@nvaa.se

 

Slamtömning av öns avloppsbrunnar

Under våren 2011 startade slamtömning av enskilda avlopp på öar utan bro- eller färjeförbindelse i Norrtälje skärgård. Har du ett enskilt avlopp ska du ha ett abonnemang för regelbunden slamtömning. För information kring avgifter och tömningstider m.m., se Norrtälje kommuns webbplats.

 

Miljöfarligt avfall hämtas udda år (dvs 2021, 2023 osv)

En miljöbåt för farligt avfall besöker sommartid vissa öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse. Då kan du som privatperson passa på att kostnadsfritt göra dig av med farligt avfall. Se vidare på Norrtälje kommuns webbplats.

I år, 2023, lägger miljöbåten till vid Norröras ångbåtsbrygga
söndagen den 2 juli klockan 13 – 15 (cirkatid, som är beroende på vädret)

 

Återvinning och kompostering

På Norrtälje kommuns webbplats finns upplysningar om kompostering av trädgårdsavfall, nedbrytbart hushållsavfall och toalettavfall. För att kompostera matavfall och toalettavfall behöver du lämna in en anmälan till Norrtälje kommun. Det gäller även om du önskar installera någon typ av torr-toalett.

https://www.nvaa.se/avfall-och-atervinning/atervinning-och-aterbruk/kompostera

Sidan uppdaterad 2023