Hushållssopor och avfall

Till gästande båtar och besökare på ön

Välkomna till vår ö! Under högsäsong och vid vackert väder är det många som kommer till Norröra. Vid ångbåtsbryggan har vi en soptunna och dass. En enkel service för våra gäster. Hjälp oss att hålla snyggt och rent vid väntkuren, hemlighuset och soptunnorna.

En vädjan

Om soptunnan är full – lämna inte skräppåsar utanför den. Fåglarna lockas dit, hackar sönder påsarna och sprider avfallet. Var snäll och ta med soporna hem om de inte får plats i tunnan.

Fastighetsägare

Norrtälje kommun har beslutat att fakturera fastighetsägare sophämtning kvartalsvis från 1 januari 2018. Årsavgiften för sophämtning är sedan 2016 uppdelad i en fast grundavgift och en rörlig avgift. Avgifterna specificeras var för sig på fakturan. Den rörliga avgiften baseras på det abonnemang du har, det vill säga antal hämtningar, storlek på avfallsbehållaren och eventuell avgift för gångavstånd. Den fasta grundavgiften betalar alla, oavsett antal hämtningar eller hur och när hämtning sker.

Den fasta grundavgiften: Vid varje fakturering debiteras grundavgiften för den tremånadersperiod som fakturan avser. Avgiften kan variera något vid varje fakturering på grund av varierat antal dagar i perioden men totalsumman blir din exakta årliga grundavgift.

Den rörliga avgiften: Vid varje fakturering debiteras du även ditt abonnemangs rörliga avgift för den period fakturan avser. Har du till exempel regelbunden hämtning året om, kommer den rörliga avgiften att vara ungefär densamma på alla fakturor. Börjar dina hämtningar däremot först i april, kommer den första fakturan endast avse grundavgiften för perioden januari-mars. Någon rörlig avgift debiteras då inte eftersom ditt abonnemang inte innebär någon hämtning under januari-mars. Fakturan skickas ut i april, juli, oktober och januari (2019).

Genom att logga in på e-tjänsten hos Norrtälje kommun kan du se  aktuella uppgifter och hämtningsdatum för sopor o slamsugning för er fastighet.

Insamling av grovsopor och el-avfall är en betaltjänst och hämtning sker mot beställning. För grovsopor se även nedan länk om ”Grovsopfärjan” och för elavfall se nedan ”Miljöfarligt avfall”.

Läs mer om avfallshantering på Norrtälje kommuns hemsida.

Grovsopfärjan hämtar vid två tillfällen per sommar

Öar utan fast broförbindelse får besök av en flytande ”återvinninscentral”.
På grund av diskussioner och planering när det gäller grovsopsfärjans fastlandsförbindelse är den inställd sommaren 2021.
Här kan du se Norrtälje kommuns information för sommarens hämtningar på öarna

Slamtömning av öns avloppsbrunnar

Under våren 2011 startade slamtömning av enskilda avlopp på öar utan bro- eller färjeförbindelse i Norrtälje skärgård. Vissa förändringar avseende avgiften kommer att gälla från 2019.
För mer information – läs på Norrtälje kommuns webplats.

Miljöfarligt avfall hämtas udda år (dvs 2021, 2023 osv)

Tidtabell på Norrtälje kommuns webbplats

Återvinning och kompostering

På Norrtälje kommuns webbplats skrivs en hel del om kompostering av trädgårdsavfall, nedbrytbart hushållsavfall och latrin.
För mer information – Tips och råd till dig som komposterar