Förtroendevalda NIK

Malin Johansson

Ordförande

Malin Johansson
073-741 33 73
k96johm@hotmail.com
Ewa Almin Olsén

Kassör

Ewa Almin Olsén
070–527 6406
ewa.olsen@gmail.com
Åsa Envall

Sekreterare

Åsa Envall
070-522 38 14
norrora70@gmail.com
Christina Wahlin

Ledamot

Christina Wahlin
070-172 66 30
c_wahlin@yahoo.com
Björn Ekstrand

Hedersordförande

Björn Ekstrand
08 - 717 5614
theekstrands@hotmail.com

 

Ingrid Söderman

Revisor

Ingrid Söderman
070-727 72 14
ingrid.soderman@bredband.net

 

Riita Almgren

Valberedning

Riita Almgren
070-433 71 51
rita.almgren@gmail.com
Solveig Blidh

Valberedning

Solveig Blidh
0720-16 27 37
Caroline Nymark

Valberedning

Caroline Nymark

________________________________________________

Midsommarkommitten: Åsa Envall, Malin Johansson, Christina Wahlin, David Wallin, Fanny Wahlin, Rebecka Norman.