Boka Kapellet

För att skicka en förfrågan om bokning av kapellet väljer du tidpunkt i kalendern längst ner på denna sida och fyller i uppgifterna i fälten under kalendern. Efter att du skickat in förfrågan och vi behandlat ditt önskemål får du ett svar på resultatet via mail. Om det är ett evenemang för föreningens medlemmar kan vi också lägga in information om aktiviteten på föreningens hemsida.
OBS. Bokningsförfrågan kan endast göras med 4 månaders framförhållning från dagens datum.

 

Detta gäller för hyra av Kapellet.

I mejlen med godkännande av din bokning finns information om hur du får tillgång till Kapellet och vilka regler som gäller för användningen. Där framgår också var du betalar hyran av kapellet.

 

Ordningsregler för hyra / lån av Kapellet

Ordningsreglerna syftar till att vi alla tar ett gemensamt ansvar för skötsel och användning av vårt fina Kapell.

Det finns ingen extern betald städtjänst som kontinuerligt städar invändigt i Kapellet och i dasset eftersom detta är en ekonomisk belastning.

Det innebär att alla som hyr eller lånar Kapellet behöver bidra till att lämna det städat och undanplockat efter sig samt att alltid tömma behållaren på dasset efter hyresperioden.

Genom att vi alla gemensamt sköter om Kapellet kan vi ha glädje av och hålla det öppet för att nyttjas under många år framöver.

 

Nyckel till Kapellet

Nyckeln till Kapellet finns i nyckelboxen som sitter på Kapellets dörr. Kod till boxen får du i mejlen med godkännande av bokningen.

När du öppnat dörren till Kapellet stoppas nyckeln tillbaka i boxen för förvaring under det att man nyttjar Kapellet.

Nyckeln lämnar inte boxen eller Kapellet.

 

Torrdasset

Nyckel till torrdasset finns på en krok i Kapellet. Efter er hyresperiod ingår det att man tömmer latrinbehållaren på dasset.

För att motverka dålig lukt och ofräsch känsla, då det kan dröja innan någon hyr/ lånar Kapellet igen efter er, ska latrinbehållaren alltid tömmas efter avslutad hyresperiod.

Detta görs även om det endast är en besökare som gjort sina behov under den period ni hyrt Kapellet.

Latrinbehållaren nås via en lucka på baksidan av dasset.

Ta ur hela den gröna påsen från latrinbehållaren, knyt ihop och släng påsen i Roslagskomposten som står synlig på baksidan av dasset.

Sätt i en ny grön påse i latrinbehållaren.

Påsen ni kastar i Roslagskomposten är komposterbar och bryts ner på samma sätt som innehållet.

 

Städning av Kapellet

Efter er hyresperiod är slut städar man och ställer i ordning efter sig.

Det innebär att eventuellt skräp tas omhand, golvet och mattorna dammsugs och bänkar och bord ställs i ordning.

Golvet dammsugs oavsett om ni hyrt eller lånat Kapellet i en timme eller i flera dagar.

Dammsugaren ligger i vedlåren under vitrinskåpet.

Man får inte förtära mat och dryck inne i Kapellet.

Detta på grund av att Kapellet inte har rinnande vatten och därmed kan inte spilld mat och dryck städas undan direkt.

Spilld mat och dryck som lämnas kvar drar till sig bl.a myror som vi tidigare kämpat med att få bort.

 

Utställning/ hängning av tavlor mm i Kapellet

Kapellet lämpar sig mycket bra att ha utställning i.

Om du planerar att ha utställning där dina alster behöver hängas används de tavellister som finns monterade på fem väggytor och lösa tavelkrokar.

Tavelkrokar finns i skåpet i Kapellet samt hänger även på tavellisterna. Krokarna ska inte lämna Kapellet.

Du använder egen vajer för upphängning.

En teleskopstege finns i Kapellets nya förrådsbod. Nyckel till förrådsboden finns på en krok i Kapellet.

2016 gjordes ett omfattande renoveringsarbete av de invändiga väggarna i Kapellet.

Väggarna skrapades och kvistar behandlades med harts, hål och skador reparerades och spacklades med linoljekitt och till sist målades 3 lager med tidstypisk linoljefärg.

För att behålla det fina resultatet får därav inga skruvar, spikar eller nålar användas på väggarna.

 

Konsert i Kapellet 

Kapellet lämpar sig mycket bra att ha konsert i.

Förstärkare finns i vedlåren under vitrinskåpet.

Orgel och elpiano finns att använda. Övrig utrustning tar ni med själva.

 

Film/ presentation i Kapellet

Om du vill visa film eller hålla en presentation i Kapellet finns en projektor och duk att använda.

Mörkläggande rullgardiner finns i varje fönster.

 

Levande ljus i Kapellet

Kapellet är en träbyggnad och därmed mycket lättantändlig vilket innebär att levande ljus används med stor försiktighet.

Använd endast de stearinljus som finns i vitrinskåpet, vilka är kronljus och värmeljus med 100% stearin.

Egna inköpta ljus får inte användas.

Kronljusen används endast i ljushållarna som sitter på orgeln.

Önskar man ha levande ljus på annat ställe än på orgeln så används värmeljus i ljushållare av glas ( båda finns i vitrinskåpet ).

 

Värmeelement i Kapellet

Det finns värmeelement för de kyliga årstiderna.

Tänk på att stänga av elementen och dra ut elkontakten då ni lämnar Kapellet.

 

Första Förband i Kapellet

En första-förbandstavla finns på väggen under vitrinskåpet.

 

Dygnshyra av Kapellet 

Betalning för hyran skickar du med Swish till nummer 123 243 82 65 alternativt sätts in på samfällighetens PlusGiro 610701-5.

Kostnad är 300:-/ dygn om du är delägare i Kapellet och 1000:-/ dygn om du inte är delägare.

Det är mycket viktigt att du märker inbetalningen med din fastighetsbeteckning och de datum du hyrde för att betalningen ska kunna bokföras rätt.

 

Publicering av din aktivitet i kapellet på Norröra hemsida

Om din aktivitet har publikt intresse och du vill marknadsföra aktiviteten kan du kontakta ansvarig för hemsidan för att lägga ut information på föreningens hemsida. Skriv i så fall till:

hemsidan@norrora.se

 

För frågor angående Kapellet kontaktar du Moulienne Giesecke.

kapellet@norrora.se

 

Norröra Samfällighetsförening

 

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
-
Tillgänglig
18
-
Bokad
18
-
Preliminärbokad