Årsstämma i samfälligheten

På grund av det osäkra läget avseende Coronapandemin och vaccinationsläget har styrelsen beslutat att även årets årsstämma flyttas till i slutet av augusti. Datum…

Läs mer

Brand på Norröra?

En enkät för att undersöka intresse för att etablera ett brandskydd på Norröra. Norröra har varit drabbad av bränder, och kommer att drabbas igen….

Läs mer