januari, 2020

Enkät om skärgårdsavfall

Hej skärgårdsbor! Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård. Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på…

Läs mer