Enkät om skärgårdsavfall

Hej skärgårdsbor!

Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård.

Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på olika platser i skärgården och vad de som spenderar sin tid i skärgården tycker och tänker om skärgårdsavfall och hur det hanteras. Enkäten riktar sig därför till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården.

Bland frågorna får du ta ställning till hur du upplever olika delar av avfallssystemet – från hushållsavfall till grovsopor och farligt avfall.

Enkätundersökningen är en del i en förstudie kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård som genomförs för att kartlägga nuläget. Enkäten är en möjlighet för dig som vistas i skärgården att berätta om hur det ser ut på just din ö och lämna förslag på åtgärder.

Enkäten är öppen fram till och med den 31 januari 2020.

Enkäten finns tillgänglig på: www.webropol.com/s/avfall