Årets test av brunnarna

Varje år testas minst tre av brunnarna på Norröra. 2019 års test blev försenat och utfördes 2020. Testade brunnar är Norra Näset, Bybacka samt Mjölkvallen. Samtliga brunnar hade tjänligt vatten om än med vissa anmärkningar. Det finns en länk till de fullständiga protokollen längre ner i texten.

Norra Näset: Kemisk bedömning – tjänligt med anmärkning. Mikrobiologisk bedömning – tjänligt.

Bybacka: Kemisk bedömning – tjänligt med anmärkning. Mikrobiologisk bedömning – tjänligt med anmärkning.

Mjölkvallen: Kemisk bedömning – tjänligt med anmärkning. Mikrobiologisk bedömning – tjänligt. Dock ligger radonhalten över den rekommenderade nivån.

Gränsvärdet för radon är 1000 Bq/L och Mjölkvallens värde uppmättes till 1400 Bq/L. Trots det är bedömningen att det inte är särskilt oroande med radonhalten, eftersom det är en väldigt flyktig gas som försvinner snabbt. Speciellt när man pumpar upp vatten i dunkar.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerar en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Risken med radon kan vara att inandas inomhusluft som innehåller radon. Radonhalten är möjligen farlig om man leder vattnet i slutna ledningar till exempelvis till en dusch där man står och andas in ångorna.

Länk till provresultaten finns på sidan Vattenprover.