Bli med i Kapellet

Hej Norrörabor

Då vi har fått förfrågan från nya fastighetsägare på Norröra om anslutning och delägarskap i G:a 6 Kapellet går vi nu ut med en blankett för anmälan till alla er som ännu inte är delägare.

Anslutningskostnaden per fastighet är 4600 kr. Anmälan är bindande.

För medlemmar tillkommer en årsavgift som beslutas på årsstämma. Årsavgiften justeras årligen. År 2019 var den 300 kr.

Vi hoppas såklart att du/ni vill ansluta och bli delägare i vårt fina Kapell som tillför mycket glädje och trivsel på ön. Kapellet kan hyras året runt för diverse aktiviteter så som kurser, utställningar, musikevenemang, möten, dop, bröllop eller samvaro. Ett undantag är att Kapellet inte får hyras för en fest där mat och dryck förtärs inomhus.

Ditt delägarskap och kommande årsavgift gör det möjlig att fortsätta vårt nödvändiga och kontinuerliga arbete med underhåll och renovering av både huset och tomten.

Svara på bifogad anmälan på något av följande sätt:

  • Fyll i och skriv under anmälan. Scanna och maila till kapellet@norrora.se
  • Fyll i och skriv under anmälan. Posta som brev till: Moulienne Giesecke, Björnsonsgatan 335, 168 47 Bromma (märk kuvertet med ”Kapellet”)

Sista dag för anmälan: 16 mars 2020.

Om ni har frågor kring anmälan mm, tveka inte att höra av er på mailadressen nedan.

Väl mött!

Norröra Samfällighetsförening

Mail: kapellet@norrora.se